Usikkerhed om tilskud til mobile luftfiltre

Det er fortsat uklart, hvad offentlige midler til luftfiltre kan bruges til.

Skærmbillede 2021-08-16 Kl . 11.20.10

Forbundsregeringen har stillet 200 millioner euro til rådighed til anskaffelse af mobile luftfilteranlæg i skoler og dagtilbud. Slesvig-Holsten skal have syv millioner euro fra denne pulje. Skoleforeningen har selvfølgelig på lige fod med alle andre skoler og dagtilbud mulighed for at søge penge til dette formål.

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvilke krav der stilles i forhold til anskaffelsen af mobile filteranlæg. Myndighederne er for tiden i gang med at formulere de rammebetingelser, der kommer til at gælde.

Et supplement

Tysklands erhvervsminister, Peter Altmeier, har udtalt i pressen, at disse mobile luftfilteranlæg skal være et supplement i lokaler og rum, hvor der er begrænset mulighed for udluftning. Hvordan konkret det forholder sig, bliver Skoleforeningen nødt til at afvente, til det er nedfældet på skrift.

Først derefter kan Skoleforeningens tekniske afdeling forholde sig til, hvilket behov der er, og hvor mobile udluftningsanlæg giver mening. Her tages der selvfølgelig også hensyn til ydre faktorer som støjniveau, serviceomfang og arbejdsbeskyttelse. Forbundsregeringen har allerede gjort det klart, at der også stilles krav til anlæggenes specifikationer.

Skoleforeningen er allerede nu i gang med konkrete tiltag omkring fast installerede udluftningsanlæg, både i forhold til nybygning og modernisering (indbygge luftfiltre). Også disse projekter er der tilskud til fra forbundsregeringen.

Der er ikke sat en tidsplan for, hvornår Skoleforeningen får mere konkret at vide omkring tiltaget.

Det er klart, at forældre, børn, ansatte og i ledere har mange spørgsmål. Det har kommunerne i øvrigt også – Skoleforeningen har allerede fået henvendelser fra kommuner, som gerne vil vide, hvad Skoleforeningen mener om tiltaget.