Talkarakterer bliver afskaffet

Skoleforeningen får en ny evalueringskultur, også i 5. til 7. klasse.

Skoleforeningen Logo 610

Skoleforeningens fællesråd afskaffede på sit møde torsdag aften talkarakterer for 5. til 7. klasse.  I stedet for indføres der til næste skoleår evalueringsskemaer, som tager udgangspunkt i bedømmelser af, hvor eleven kan udvikle og forbedre sig.

- Denne evalueringsform har mest effekt på eleven, fordi lærerne bedre kan justere undervejs og eleverne får en bedre forståelse for deres egen læring, sagde konsulent Lene Heckmann, som vejleder Skoleforeningen i implementeringen af de nye læreplaner, som de nye evalueringsskemaer kommer til at lægge sig tæt op ad.
Baggrunden for dette holdningsskifte er det syn, at talkarakterer som evalueringsform kun er resultatorienterede og handler om rangordninger og præstation. Evalueringsskemaer derimod er procesorienterede og udfordrer eleverne.
- Det er et skift væk fra en kultur, hvor eleverne higer efter at få et tal at vide, sagde Lene Heckmann.

Åse Jørgensen og Bodil Daetz-Wiesner, valgt som fællesrådsmedlemmer på Duborg-Skolen, indbragte et ændringsforslag, som ville kombinere de nye evalueringsskemaer med de bogstavkarakterer, som er forpligtende ifølge skoleloven i 7. til 10. klasse i de danske skoler i Sydslesvig.
- Skemaerne er en god ting, men der er børn, der har brug for karakter for at forstå, hvor de er henne. Der er børn, som får det mere vanskeligt med at opnå deres mål, hvis ikke de får karakterer. Samtidig er evalueringsskemaerne også udfordrende for forældrene, sagde Åse Jørgensen.
- De endelige evalueringsskemaer bliver udviklet sammen med jer i fællesrådet som sparringspartnere. Det har vi gjort os gode erfaringer med. Sådan sikrer vi, at de er i et sprog der kan bruges til forældresamtaler, svarede Skoleforeningens Direktør Lars Kofoed-Jensen.

Styrelsesmedlem Søren Harnow Klausen hilste det velkommen, at der fra fællesrådet kommer ændringsforslag, så man kan få debatteret tingene.
- Men indholdsmæssig strider det at trække en talkarakter hen over evalueringsskemaerne fuldstændig mod den nye tilgang, vi har til elevernes evaluering, sagde Søren Harnow Klausen
Skoleforeningens formand Udo Jessen opfordrede forsamlingen til at være modige:
- Lad os springe over denne skygge, den barriere, der hedder talkarakterer, for den skaber mange tabere. Der er unge mennesker, som mener, at de ikke kan, fordi de har dårlige karakterer. Lad os istedet formidle til dem, at de ikke kan... endnu!
Rikke Rask fra Flensborg, som selv er lærer i Danmark og har erfaring med evalueringsskemaer, var enig:
- At få talkarakterer er rigtig behageligt, når man får gode karakterer. Udfordringen kommer, når de ikke får gode karakterer, sagde hun.
De nye evalueringsskemaer bliver udviklet med udgangspunkt i det tankesæt, at eleverne skal forstå, hvad de skal lære, og hvad der forventes af dem. Eleverne skal have tilbagemeldinger, som fortæller om kvaliteten i deres arbejde, og de skal have råd om, hvordan de kan forbedre sig.
- Eleverne skal involveres i deres egen læring ved blandt andet at evaluere deres eget arbejde og udvikling, og de skal fokusere på progression i stedet for blot præstation, sagde Lene Heckmann og det er netop dette tankesæt, som hun sammen med de sydslesvigske lærere lige for tiden arbejder med i implementeringen af læreplanerne.