Mere tid til strukturdebat i Skoleforeningen

Fællesrådet skal først stemme om eventuelle skolelukninger i starten af 2019.

Skoleforeningen Logo 610

En enig Styrelse i Dansk Skoleforening besluttede på fællesrådsmødet i Egernførde torsdag aften at udskyde beslutningen af det fremlagte strukturudviklingskatalog til starten af 2019. Kataloget, som giver et overblik over udviklingen på skole- og dagtilbudsområdet i Sydslesvig, indeholder også en anbefaling om at lukke fire danske skoler og en daginstitution inden for de næste  tre år.

Styrelsen efterkommer dermed et ønske fra flere fællesrådsmedlemmer, som under debatten efterlyste mere tid til at finde alternativer til lukningerne.
Åse Jørgensen fra Kobbermølle advarede mod et for stort tidspres:
- Vi har brug for at kende flere detaljer, sagde hun.
- Styrelsen har været lyttende, og vi har hørt nogle kreative ideer. Derfor ændrer vi nu køreplanen, sagde Skoleforeningens formand, Udo Jessen på mødet.
Skoleforeningen holder fast i det ekstraordinære fællesrådsmøde den 22. november samt regionale fællesrådsmøder i løbet af de næste uger. Møderne bliver dog udelukkende informationsmøder.
- Vi vil bruge dem på at samle op på jeres ideer, sagde Udo Jessen til fællesrådet.
Forud for denne beslutning blev der ført en lang og emotionel debat om strukturen inden for det danske skolevæsen i Sydslesvig. Mange forældre og børn fra de fem berørte skoler og daginstitutionen var mødt op i Egernførde for at protestere imod forslaget om at lukke deres institution. De tog imod fællesrådsmedlemmerne med bannere, plakater og sang for at tale deres skole eller daginstitutions sag.
- Vi vil gerne beholde alle de små skoler, fordi vi er overbeviste om, at de rent pædagogisk er en stor berigelse for børnene, og fordi børnene oplever et samvær, der er varmt og trygt, sagde Gregor Hübner fra Risby.
Skoleforeningens styrelse blev i debatten kritiseret for kommunikationen omkring hele forløbet.
Inga Kayser fra Askfelt efterlyste en bedre diskussionskultur:
- Der er slet ikke nogen dialog om det her. Vi er ikke blevet informeret godt nok, og det er derfor, at så mange forældre og børn er her i dag, sagde hun.
Men denne kritik tog Skoleforeningens formand, Udo Jessen, ikke til sig.
- Vi har haft et fællesrådsmøde i foråret, hvor jeg gjorde det helt klart, hvad der venter os, sagde han.

På forårsmødet bekendtgjorde Udo Jessen, at Skoleforeningen kommer til at mangle op imod fem millioner euro i de næste år. Han sagde dengang, at der i fremtiden vil være færre institutioner ude i det sydslesvigske landskab og gjorde rede for de pædagogiske, økonomiske og mindretalspolitiske principper, som Skoleforeningen frem til foråret vil gøre brug af for at finde frem til en fremtidssikret struktur.
- Jeg har fremlagt parametrene for, hvilke skoler der vil være i farezonen, så det kan ikke komme som en overraskelse for de berørte skoler, sagde han torsdag aften.

Kritikken gik også på, at Strukturudviklingskataloget blev sendt ud i efterårsferien, og at der derfor var meget lidt tid til at forberede sig på det lokalt.

Styrelsesmedlem Jens Søren Jess bebudede en resolution, som kommer på dagsordenen på det ekstraordinære fællesrådsmøde i november.
- I resolutionen skal fællesrådet opfordre gymnasielærernes og lærernes fagforeninger til at gå med til at tilpasse antallet af undervisningstimer til danske forhold. Med de overenskomster vi har nu, er vi ikke længere mindretalspolitisk troværdige, sagde han.
Både Skoleforeningens Direktør Lars Kofoed Jensen og Udo Jessen fremhævede, at det er vigtigt, at der føres overenskomstforhandlinger i en respektfuld atmosfære.
- Især fordi vi er så tilfredse med lærernes pædagogiske arbejde, som vi er, sagde Lars Kofoed Jensen.
Han bebudede på mødet, at dette års underskud, på grund af meget høje overenskomster i Tyskland, i 2018 bliver cirka 1,3 millioner euro højere, end man havde regnet med i 2017. Samtidig gjorde han det klart, hvor alvorlig den økonomisk situation er, hvis ikke der spares.
- Vi kan klare underskuddet i år. Måske også til næste år, men så skal vi ud og låne penge. Om ikke ret lang tid bliver det her økonomisk truende. Vi har seks millioner euro likvide midler, og de tre af dem æder vi i år, sagde han.