Et stærkt SSW er i vores interesse

Skoleforeningens formandskab med en anbefaling til forbundsdagsvalget om få uger.

536D665F-5D2A-4A94-8EEC-418229EE910E

af Formand Udo Jessen og næstformand Andrea Heimrath

Som I alle sammen ved, står forbundsdagsvalget 2021 i Tyskland for døren. Sydslesvigsk Vælgerforening stiller i år for første gang i mere end 50 år igen op til dette valg. Baggrunden er, at SSW vurderer, at mange vigtige mindretalspolitiske emner i dag også besluttes på forbundsplan, og det danske mindretal derfor skal have en stemme i Berlin.

Den 26. september skal der vælges – og helst vores parti – SSW.

Det er helt klart, at Dansk Skoleforening for Sydslesvig formidler en bred politisk dannelse for sine elever, at denne dannelse grunder på demokratiske principper og derfor selvfølgelig også er parti-neutral.

Men Skoleforeningen er også en del af det danske mindretal, ligesom SSW er en del af det danske mindretal. Som forening har Skoleforeningen således en klar præference. Vi bakker klart op om SSW, som er det eneste parti, som ikke bare støtter Skoleforeningen og det danske mindretal, men aktivt former mindretals-politikken i kommunerne, i vores delstat og i fremtiden forhåbentlig også på forbundsplan. SSW er altså vores parti, det danske mindretals parti!

Foreningen er ikke neutral

I kommunerne, delstaten og på forbundsplan tages der mange beslutninger, der berører Dansk Skoleforening og dens virke direkte eller indirekte.  Digitaliseringen er et eksempel på de vigtige beslutninger, der tages på forbundsplan. Her er det SSW, som kan sætte Skoleforeningens og hele mindretallets behov på den politiske dagsorden. SSW har derfor en stor betydning for mindretalspolitik som helhed, men selvfølgelig også helt specielt for Skoleforeningen og dermed for vores børns daglige gang på en dansk institution.

Vi er den store forening inden for mindretallet, vi har 8.000 børn fordelt på vores institutioner rundt omkring i Sydslesvig. Vi har meget, der skal sikres og bevares. Hændelserne fra 2010 med den eksistenstruende nedskæring fra regeringens side må ikke gentage sig, og en stærk repræsentation af SSW-politikere i kommuner, kredse og landet og nu forhåbentlig også på forbundsplan er den bedste garanti.

Skoleforeningens helt klare holdning er derfor, at mens vi ikke ønsker partipolitik i børnehøjde, ser vi gerne, at SSW får mulighed for at præsentere sig og sit politiske budskab for vores medlemmer på f.eks. forældremøder. Det gør vi ikke med andre partier, og de af os i Skoleforeningen, som har et andet politisk ståsted end SSW, er nødt til at kunne rumme denne særlige rolle, SSW har i det danske mindretal. Skoleforeningens medlemmer skal være klar over, at ligesom vi ikke driver værdineutrale sprogskoler er vi som forening heller ikke politisk neutral. Vi er kun stærke, når vi viser solidaritet over for hinanden.