Skoleforeningens styrelse beslutter justeret ledelsesstruktur

Direktionen bliver »slanket« til tre personer.

Skærmbillede 2021-06-04 Kl . 11.54.46
På styrelsesmødet torsdag aften var der enstemmig opbakning til direktionens udspil om en justering af den nuværende ledelsesstruktur i Skoleforeningen. Ændringerne har været nødvendige, dels fordi den ene områdechef, Eberhard von Oettingen, for flere måneder siden internt tilkendegav, at han ønskede at træde ud af direktionen, – og dels, fordi den anden områdechef, Olaf Runz har valgt at gå på pension.

 

 

 

Det har ført os frem til at foreslå den ledelsesstruktur, som nu er vedtaget af Styrelsen.

 

 

 

Vi har lyttet til signalerne fra den eksterne undersøgelse og fra det afgåede Fællesråd og er nået frem til en ”slankning” af Direktionen, der indebærer, at den fremover kun skal bestå af direktøren og de to chefer for hhv. dagtilbuds- og skoleområdet.

 

Ændringerne ligger inden for Skoleforeningens vedtægter og hidtidige organigram, men betyder altså at Skoleforeningens direktion, som for få år siden talte seks personer, fremover kun vil være på tre.

 

 

 

De to personer er kendte, nemlig Petra von Oettingen, dagtilbudschef, og Lars Kofoed-Jensen, direktør. Den tredje skal findes efter sommerferien, idet vi konverterer den hidtidige områdechefstilling, som Olaf Runz havde, til en stilling som skolechef, der i nært samarbejde med områdechef Eberhard von Oettingen og det øvrige team på skolekontoret skal forestå den videre udvikling på skoleområdet, hvor der allerede er igangsat store forandringer, men hvor digitaliseringsprocessen og hele den forvaltningsmæssige udvikling vil fylde meget de kommende år.

 

 

 

To personer vil således ikke længere sidde i direktionen, Solveig Bendorff og Eberhard von Oettingen, men de fortsætter naturligvis med alle deres ledelsesbeføjelser i arbejdet for Skoleforeningen. Ændringen sker også med deres fulde opbakning.

 

 

 

Justeringen hænger altså sammen med de aktuelle personaleforandringer i Skoleforeningens direktion og skal sikre, at vi hurtigst muligt har fuld bemanding og klar struktur. Parallelt har Skoleforeningens Fællesråd i 2020 besluttet, at foreningen skal i gang med at gennemarbejde og modernisere Skoleforeningens vedtægter. Skoleforeningens overordnede styringsstruktur er en del af vedtægterne, så det er muligt, at denne proces fører til andre forandringer. Det er et arbejde, som ligger indenfor de folkevalgtes ansvarsområde.