Skoleforeningens digitaliseringsstrategi

I morgen træder Skoleforeningens fælles strategi for digitalisering, it og medier på dagtilbuds- og skoleområdet i kraft.

Skærmbillede 2020-03-31 Kl . 12.46.32

En fælles digitaliseringsstrategi betyder, at udviklingen rammesættes, og at alle aktører rundt omkring børns læring, udvikling og trivsel går i gang med at implementere strategien i den daglige pædagogiske praksis i både skole og dagtilbud, mens IT-Kontoret, Dagtilbuds- og Skole- og Gymnasiekontoret samt CFU arbejder videre på forudsætningerne.

Skoleforeningens udvalg forstrategien vil hermed også sige mange tak for de svar, de har modtaget i forbindelse med høringsrunden, som var planlagt til at skulle afsluttes med dialogmødet d. 17. marts. Desværre måtte mødet som bekendt aflyse pga. den aktuelle situation. Høringssvarene peger bl.a. på vigtigheden af, at de tekniske forudsætninger er til stede, på nødvendigheden af kompetenceudvikling af de fagprofessionelle og på spørgsmål til, hvordan små børn kan være kritiske deltagere.  Alt dette er noget, strategien tager hånd om, og som Skoleforeningen vil have fokus på i vores fremadrettede arbejde.  

En stor tak går til alle skoler og dagtilbud, som har understøttet strategiens udvikling via egne praksiserfaringer.

Læs strategien her