Skoleforeningen overtager Vesterled

Grænseforeningen i Ribe og Ringkøbing Amter erkender, at de ikke længere kan drive lejrskolehjemmet.

Dkflavesterled -04594824

Lejrskolehjemmet Vesterled har i årtier været samlingssted for sydslesvigske børn og unge. Stedet ejes af Grænseforeningen i Ribe og Ringkøbing Amter men skal nu overdrages til Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

- Vi er sammen med de lokale Grænseforeninger i en proces, som skal munde ud i, at vi i løbet af foråret 2022 overtager Vesterled, siger Skoleforeningens områdechef Eberhard von Oettingen, som også er medlem i lejrskolens bestyrelse.

Allerede siden 2005 er det bestemt i Vesterleds vedtægter, at stedet skal overdrages til Skoleforeningen, hvis Grænseforeningen i Ribe og Ringkøbing Amter ikke længere formår at drive stedet.

Carsten Dalgaard er formand for støtteforeningen »Vesterleds venner«.

- Vi er i de lokale Grænseforeninger enige om, at vi nu har nået tidspunktet, hvor vi ikke længere kan klare opgaven med at drive Vesterled. Således er den proces, vi er i gang med, helt i overensstemmelse med vores egne vedtægter, siger Carsten Dalgaard.

- Vi har erkendt, at det ikke mere er tidssvarende, at det er ulønnede frivillige, der står for sådan en opgave, siger han.

At lejrskolen ejes af Grænseforeningens lokalafdelinger, og har Sydslesvig som den eneste formålsbestemte bruger, har også i det daglige haft ulemper.

Det formelle ansvar

- Det gør den almindelige vedligeholdelse mere kompliceret. Skoleforeningen skal i det daglige gå ad omveje når der er noget, der skal ordnes. For vi ejer ikke bygningen, siger lederen af Skoleforeningens rejsekontor, Sally Flindt-Hansen, som står for udlejningen af lejrskolen. Det er også Skoleforeningen, som har ansat samtlige medarbejdere på Vesterled.

- Konstruktionen er ikke nutidig, også fordi der er brug for en omfattende renovering og modernisering af Vesterled. Det gør det nemmer at udvikle og styre den proces, når ejerforholdet er klart. Og det er det ikke nu, hvor der er flere lokalforeninger i Grænseforeningen der ejer Vesterled og Skoleforeningen der bruger stedet. Derfor har vi i fællesskab besluttet, at Skoleforeningen også skal have det formelle ansvar for stedet, siger Eberhard von Oettingen.

Med sin attraktive beliggenhed på den jyske vestkyst kan Skoleforeningen se et stort potentiale i Lejrskolehjemmet Vesterled. Hvis ellers rammerne gøres tidssvarende.

- Vesterled skal fortsætte med at drive lejrskoleaktiviteter for børn og unge fra Sydslesvig, men vi vil gerne justere på formålsbestemmelsen således, at Vesterled bliver et sted for et aktivt kulturmøde mellem Sydslesvig og Danmark, siger Eberhard von Oettingen.

Rent økonomisk får overdragelsen ikke de store konsekvenser.

- Skoleforeningen betaler allerede nu næsten 100 procent af udgifterne: Løn til medarbejderne, kostpenge og vedligeholdelse. Fra støtteforeningen søger vi nogle fonde og legater, og det vil vi da gerne fortsætte med, siger Carsten Dalgaard.