Konsulent- undersøgelse i Skoleforeningen

Bred opbakning til at få kigget på sparemuligheder

Dkflaskitur -469219504

Skoleforeningens fællesråd besluttede på sit møde torsdag aften at sætte en konsulentundersøgelse i gang, som skal se på sparemuligheder i forhold til foreningens udgifter og forvaltningsgange. Undersøgelsen må koste op til 100.000 euro med en elastik på 20 procent. Med denne økonomiske ramme vil det være muligt, at Skoleforeningen selv udpeger den eller de virksomheder, der skal foretage undersøgelsen.

Der blev allerede på fællesrådsmødet i februar nedsat en følgegruppe med medlemmer fra forvaltningen, Styrelsen og Fællesrådet. Følgegruppen skal nu lave et kommissorium.

- Vi tror, at det under disse forudsætninger er muligt at få gennemført en undersøgelse, der skaber en merværdi for Skoleforeningen, siger formanden Udo Jessen. På fællesrådsmødet havde formanden for Sydslesvigudvalget, Anni Matthiesen, endnu engang opfordret forsamlingen til at gå med til, at nogle friske øjne ser på Skoleforeningen.