Konsulent i Skoleforeningen har skrevet en af årets tre bedste diplomopgaver

Tina Joost, der er pædagogisk konsulent for dansk, fik i dag tildelt 3. pladsen da lærerprofession.dk belønnede årets bedste diplomopgaver i Danmark. På Professionshøjskolen UC Syd er hun gået i dybden med, hvordan man kan evaluere elevers tilegnelse af de 500 mest almindelige danske ord.

Tina

Siden 2018 har der i Skoleforeningens læreplanen for faget været fokus på ordtilegnelse. Vores elever skal lære at læse, stave og forstå de 500 mest almindelige ord på dansk.

Det skal også evalueres, om børnene lærer ordene, og det er her Tina Joost tager sit afsæt i diplomopgaven. Hun kommer med et bud på, hvordan man kan designe et digitalt evalueringsværktøj, der passer til den komplekse opgave, det er at evaluere en specifik del af elevers sprog, nemlig tilegnelsen af de hyppigste ord på dansk og tysk.

- De evalueringsværktøjer, der findes nu, tager ikke højde for, at eleven skal være i centrum. Det skal være meningsfyldt for børnene og deres lærere, og derfor skal det tages udgangspunkt i børnenes samlede ressourcer. Det handler blandt andet om, at de har flere sprog. Det er en ressource, og jeg argumenterer for, at der skal være større sammenhæng mellem sprogfagene dansk og tysk, siger Tina Joost, der som pædagogisk konsulent for dansk er ansvarlig for implementeringen af læreplanen i faget dansk.

Eleverne på vores skoler skal ligesom med de danske ord også lære de mest almindelige tyske ord. Det står tysklærere for, og Tina Joost har i sin undersøgelse erfaret, at lærerne ønsker endnu større sammenhæng mellem fagene, og det ville give god mening.

En ressource

Tinas Joost er meget glad for udmærkelsen, som har bekræftet hende i, at det er vigtigt at stille skarp på sprogenes sammenspil som en ressource og det at udvikle værktøjer dertil:

- I projektet mødte jeg lærere, som var meget interesserede i aspektet med tværsproglighed. Derfor peger jeg i min opgave på, at der ligger et potentiale i at øge samarbejdet i sprogteamene. Så længe vi ikke gør det, udnytter vi ikke, at eleverne har en masse ressourcer i kraft af, at de taler flere sprog, siger Tina Joost.

Skoleforeningens formand Udo Jessen er stolt over udmærkelsen.
- Tina er en dygtig konsulent og prisen viser, at vi har den nødvendige faglighed i Skoleforeningen. Pædagogisk udvikling i en mindretalskontekst kan være udfordrende, men der ligger også en masse muligheder i de særlige forhold vi har i Sydslesvig, siger Udo Jessen.

En diplomuddannelse bygger ovenpå en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Den giver mulighed for at specialisere sig fagligt indenfor et nyt område.

Det var 10. gang, Lærerprofession.dk hylder lærerfagligheden ved at prisbelønne landets bedste lærerbachelor- og diplomprojekter.

Lærerprofession.dk drives af landets professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen i fællesskab. Udover priserne for de bedste diplomprojekter fra lærernes efteruddannelse, uddeles der priser til de bedste afslutningsprojekter fra læreruddannelsen. Desuden uddeles en særpris til det bedste projekt om grundskolens muligheder for og udfordringer med at bidrage til elevernes dannelse.

Dommerkomiteerne er uafhængige, og medlemmerne er lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og universitetsforskere.