INFORMATIONER OM MULIG AFLYSNING AF UNDERVISNING OG DAGINSTITUTIONSLUKNING PGA. VEJRVARSLER

Der er varslet en snestorm her i weekenden. I tilfældet af, at der ikke er undervisning i offentlige tyske skoler i Slesvig-Holsten pga. vejrvarsler, gælder det også for de danske skoler i det pågældende område.

Skærmbillede 2021-02-05 Kl . 16.40.05
Undervisningsfri gælder for de afgangsklasser, som er omfattet af matrikelundervisningen. Matrikelundervisningen kan så finde sted som fjernundervisning.
Nødgrupperne fortsætter uændret.
Også for eleverne i afgangsklasserne er skoler forpligtede til at sørge for en pasningsordning på skolen.
Undervisningsministeriets gratis hotline med informationer om aflysninger i sammenhæng med vejrvarsler kan kontaktes døgnet rundt via 0800 1827271.
På dagtilbudsområdet er nødgruppereglerne ligeledes uændret.