Elever spiller for at knække gymnasiekoden

To lærere på A. P. Møller Skolen har udviklet et spil, som viser eleverne, hvilke forventninger der venter dem i gymnasiet.

Gymnopoli -883026983

På A. P. Møller Skolen har de nye elever i 11. årgang været igennem en introduktionsuge. Her stifter de ikke kun bekendtskab med de nye kammerater, lærerne og faciliteterne. Ugen er også en forventningsafstemning om det at gå på gymnasiet.

- Eleverne skal forstå, hvad det går ud på og udvikle de kompetencer, der skal til, siger lærer Sven Duggen.
- Vi kalder det “at knække gymnasiekoden”. Sammen med sin kollega, Margit Hallam, har Sven Duggen udviklet et brætspil, som netop tager denne udfordring op. Spillet fik eleverne så mulighed for at spille under intro-ugen.
- Det er inspireret af monopoly, så vi har kaldt det gymnopoly. Man spiller sig igennem en skoleuge og sit skema. Undervejs samler man kompetencer sammen og trækker aktionskort.

Der er tre forskellige slags kompetencer, som spillet genspejler. De sociale kompetencer er for eksempel: samarbejde, ansvarsbevidsthed eller evnen til at give feedback. Personlige kompetencer er pålidelighed, selvstændighed og impulskontrol, og metodiske kompetencer kan være faglig læsning, tidsmanagement og informationssøgning.

- Spillet giver eleverne mange forskellige eksempler på god, mindre god og dårlig adfærd i forhold til brug af kompetencer. For eksempel er det godt tidsmangement, at man får sig et overblik over, hvor meget tid man skal bruge, inden man påbegynder en opgave (spilleren får en brik). Det er mindre godt tidsmanagement, når man prøver på at planlægge sin tid (spilleren får ikke noget), og det er dårligt tidsmanagement, når man slet ikke gør sig nogle tanker om, hvor meget tid man skal bruge (spilleren taber en brik), siger Sven Duggen.

- Ved at give eleverne så mange eksempler, får de allerede i deres første uge en klar fornemmelse af, hvad vi forventer af dem i gymnasiet. Derfor er der også et pjækkefelt i spillet. Lander man på det, så får man en udokumenteret fravær. Har man 20 timer af det, ryger man ud af spillet. Det er som i virkeligheden, for har man 20 timer med udokumenterede fravær, ryger man også ud af gymnasiet. Det er en god måde at tematisere, hvilke konsekvenser pjæk har, siger han.

Eleverne har endda lavet nogle supplerende regler til spillet.