Ekstra børnepenge til dem med lav inkomst

Forældre kan søge om et ekstra tilskud igennem jobformidlingen

COLOURBOX37620464
Det tyske familieministerium informerer om et særligt tilskud på op til 185 euro pr. måned og pr. barn til familier med en lav inkomst.
Læs om forudsætningerne for at kunne modtage tilskuddet her: Link
Ansøgningsskemaet finder du her: Link