Bliv bedre til at forstå dine børns læring

Video stiller skarpt på skolernes dialogskemaer for elever i 1. til 7. klasse og er en opfordring til at forældre, elever og lærere kommunikerer sammen om børnenes evaluering. Se videoen om Skoleforeningens dialogskema her

Skærmbillede 2021-01-21 Kl . 14.10.30

Se  videoen her

se videoen med undertekster her

 

Skoleforeningen har produceret en video, som forklarer, hvordan skolernes dialogskemaer skal forstås og kan bruges, som eleverne op til 7. klasse hvert år får i januar og i juli. 

Skemaet giver et billede af, hvad barnet kan på det pågældende tidspunkt og peger på, hvad der er det næste skridt.

Dialogskemaet bygger på de såkaldte kompetencemål – det vil sige, hvilke kompetencer barnet skal tilegne sig i løbet af en bestemt tid. Kompetencemålene vises med pile, og pilens længde viser, i hvilken grad barnet har opnået de mål, der er blevet arbejdet med i den periode dialogskemaet dækker. Pilene baserer sig på den løbende evaluering, som finder sted i undervisningen. Det kan for eksempel være gennem samtaler, opgaver, projekter eller prøver.

I fagene dansk og matematik indeholder dialogskemaerne også »opmærksomhedspunkter«. Det er grundlæggende færdigheder, som eleverne skal have for at kunne følge undervisningen. Det kan i 3. og 4. klasse i dansk for eksempel være, at barnet kan udtrykke sig i et sammenhængende talesprog. For et barn i 7. klasse kan det være, at det kan løse ligninger af første grad systematisk. Disse opmærksomhedspunkter skal være opfyldt, så barnet også kan følge undervisningen på det efterfølgende klassetrin.

- Videoen er på ingen måde en erstatning for den samtale, der skal finde sted omkring dialogskemaet mellem forældre, elever og lærere, siger pædagogisk konsulent ved Skoleforeningen Dorthe Sønnichsen.

Gå i dialog

- Tværtimod opfordrer vi i videoen til, at forældrene går i dialog med både deres børn og lærerne omkring børnenes evaluering, siger hun.Videoen kommer med en række forslag til, hvordan sådan en dialog kan se ud og hvilke spørgsmål, der kan bruges i dialogen.

- Vi ønsker, at det bliver nemmere for forældrene at forstå dialogskemaerne og den måde, vi evaluerer på. Forældrene vil selvfølgelig gerne være en ligeværdig og kompetent del af dialogen omkring deres børn. Vi ønsker for forældrene at de føler sig klædt bedre på til at indgå i dialog om barnets trivsel og læring., siger Dorthe Sønnichsen.

- Vores budskab er »tal sammen om det«. Ikke kun de to gange om året, eleverne får dialogskemaet med hjem, men også undervejs. Og det er noget, vi skal øve os i endnu, siger hun.
For lærer Lis Bewernick, som har været med til at udvikle videoen, er kommunikation det allervigtigste i hele denne her proces.

- Evaluering betyder, at lærerne, eleverne og forældrene skal kommunikere med hinanden. Med dialogskemaerne er vi ved at udvikle en ny kultur for, hvordan denne kommunikation skal finde sted. Kulturændringen består i, at vi går væk fra en bedømmelse, hvor læreren fortæller forældrene om, »hvordan barnet er« og hen til en evalueringskultur, der tager udgangspunkt i, hvor barnet er hende lige nu, og hvor barnet skal hen, siger Lis Bewernick.

- I denne proces kommer vi alle til at lave fejl. Vi får dårlige oplevelser, og vi får oplevelser, der bringer os fremad. For det er processen, siger hun.

Et redskab

Videoen må gerne være et redskab for forældrene, som de kan gå tilbage til og se igen for at kunne holde dialogen i gang og minde sig selv om, hvad der er de rigtige spørgsmål at stille i evalueringen.

- Videoen bruger også meget bevidst de nye fagbegreber, som forældrene vil møde i børnenes dialogskemaer. Det er det fagsprog, som vi kommer til at bruge, og det er vigtigt, at lærere, elever og forældre udvikler et fælles sprog om barnets evaluering, så alle ved, hvad der tales om, siger Dorthe Sønnichsen.

- Det er også det sprog, vi bruger sammen med eleverne i undervisningen, og derfor er det vigtigt, at de genfinder de samme begreber i dialogskemaerne, siger Lis Bewernick.

- Vi har brug for at udvikle en forståelse for, at både dialogskemaerne, og det sprog vi bruger i evalueringen, ikke er tilfældig. Sproget i dialogskemaet hænger sammen med læreplanerne, som hænger sammen med årsplanerne og den måde, vi evaluerer på i Skoleforeningen, siger hun.