CORONA-INFORMATIONER FOR FORÆLDRENE PÅ SKOLEOMRÅDET 21.09.2020

Nye regler for fritagelse fra matrikelundervisningen.

COLOURBOX6443983

Kære forældre

Det slesvig-holstenske undervisningsministerie har ændret reglerne for, hvornår skoleelever kan blive fritaget fra matrikelundervisningen (undervisning på skolen) på grund af Corona-pandemien. Ændringerne sker med baggrund i de aktuelle infektionstal.

Det er ifølge den nye forordning muligt at blive fritaget, når:

  1. Eleven tilhører en risikogruppe, og på grund af en lægelig vurdering er belastet med risikoen for et mere alvorligt sygdomsforløb.
  2. Undtagelsesvis kan en elev fritages fra matrikelundervisningen, hvis hun eller han lever i en husstand med en anden person, som på grund af en lægelig vurdering er belastet med risikoen for et mere alvorligt sygdomsforløb. En fritagelse fra matrikelundervisningen kan dog kun finde sted med en lægeerklæring, der beskriver de omstændigheder, der gør elevens fritagelse nødvendigt. Varer fritagelsen under pkt. 2 mere end fire uger eller afviser skolen en fritagelse under pkt. 2., skal sagen præsenteres for »Schulaufsicht«.

Den nye forordning afløser den hidtidige praksis, hvor det også har været muligt at fritage elever, fordi der i familien har været en utryghed omkring skolebesøget, og forældrene derfor vurderede at eleven skulle blive hjemme. Denne mulighed bortfalder nu.