Aktuelle Corona-informationer til Skoleforeningens forældre 16. marts 2020

Fællesrådsmødet, styrelsesmødet og alle valgmøder i Skoleforeningen frem til den 19. april er aflyst. Har i spørgsmål, henvend jer til jeres institutionsleder.

COLOURBOX43851363

Lukketid
Udmeldingen fra myndighederne er, at institutionslukningerne gælder frem til den 19. april.

Publikumstrafik
Både i Centraladministrationen og i institutionerne lukkes der for publikumstrafik. Bilag mm., som skal afleveres, lægges i postkassen.

Udmeldinger til forældre
Udmeldingen fra delstatsregeringen er, at man bør indskrænke sociale kontakter så vidt som muligt. Det betyder også, at man privat bør undgå at lave større børnegrupper.

Møder i foreningen
Alle valgmøder til institutionernes samarbejdsråd frem til den 19. april aflyses. Skoleforeningens. Styrelsesmødet den 19. marts og fællesrådsmødet den 26. marts aflyses.

Forordninger
Helt generelt gælder det, at det kun er delstatsregeringens forordninger og forordninger fra andre myndigheder, sendt igennem Skoleforeningens officielle kanaler, der er gældende.

Flere informationer
Uddannelsesministeriet har lavet en hjemmeside, hvor rigtig mange spørgsmål om pasning, arbejdsforhold og sundhed på skoleområdet besvares. Meget er også vedkommende for dagtilbudsområdet. I bedes at bredde linket ud til alle medarbejdere og forældre.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/Aktuelles/_documents/corona_schule.html