Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgiver forældre, daginstitutioner og skoler blandt andet i forhold til børn og unge med særlige vanskeligheder. Skolernes socialarbejdere er tilknyttet PPR.