Fælleselevrådet

Fælleselevrådet består af repræsentanter fra alle fællesskoler og har til opgave at varetage elevernes og elevrådenes interesser over for Skoleforeningen samt andre organisationer.