Center for Undervisnings- midler

Center for Undervisningsmidler udlåner undervisningsmaterialer til de danske daginstitutioner og skoler i Sydslesvig og tilbyder undervisere og pædagoger mulighed for at orientere sig om nye undervisningsmaterialer og teknologier til brug i undervisningen. Centret hjælper skolebibliotekarerne med skolebiblioteksopgaverne og holder kurser og pædagogiske eftermiddage.