Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen
Start:
torsdag 23.5.2019 kl. 19.30
PDF:
Protokol 190523
 

Dagsorden:
1. Spørgetid
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 25. april 2019
3. Trivsels- og beskyttelseskonceptet på dagtilbudsområdet – se bilag
4. En første statusorientering omkring udviklingen af ressourcecentre i fællesskoledistrikterne. Strategiudkastet skitserer reorganiseringen af specialpædagogiske ressourcer med inddragelse af erfaringerne fra pilotskolerne. I oplægget præsenteres bl.a. også et projektudkast på FSP-modellen (førskole-skolepædagog-modellen) – se bilag
5. Meddelelser
6. Eventuelt

   Lukket del


På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand