Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg
Start:
torsdag 21.1.2016 kl. 19.30
PDF:
Protokolstyrelsesmoede160121
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Præsentation af ny ”førskolekuffert” med fokus på den tidlige sprog- og læsetilegnelse ved sprogvejleder Helle Witt-Nommensen, daginstitutionsleder Hostrup Børnehave
  3. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. december 2015
  4. Godkendelse af mødedatoer i 2016/2017 - se bilag
  5. Valg af en repræsentant til Jaruplund Højskoles bestyrelse
  6. Valg af en repræsentant til Jaruplund Højskoles fundatsudvalg
  7. Oprettelse af et nyt 3. fremmedsprog (spansk) i gymnasieoverbygningen - se bilag
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt

Lukket del

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand