Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg.
Start:
torsdag 15.12.2016 kl. 19.30
PDF:
Protokolstyrelsesmoede161215
 

Dagsorden

 1. Spørgetid
 2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 14. november 2016
 3. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder - se bilag
 4. Mål for Sprog og Læsning 1. - 10. klasse - se bilag
 5. Lærer/elevsamtaler
 6. Efterskolesatser: Vi har arbejdet på at lave nye satser, der forholder sig til de overordnede
  fra Efterskoleforeningen, men mere tilgodeser vores sociale vilkår - se bilag
 7. Status Læsefestivalen
 8. Meddelelser
 9. Eventuelt

Lukket del

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand