Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Forsamlingshuset »Kirkevang«, Karlumer Str. 2, 25926 Ladelund
Start:
tirsdag 20.1.2015 kl. 19.30
PDF:
Protokolstyrelsesmoede150120
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Orientering om næste års program samt status på udviklingsprocessen på Jaruplund Højskole - oplæg ved højskoleforstander Karsten Dressø
  3. Godkendelse af Jaruplund Højskoles budget 2015 - se bilag
  4. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 15. december 2014
  5. Aftale vedr. udlån af lokaler i Tivolibygningen til Dansk Kirke i Sydslesvig - se bilag
  6. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder - se bilag
  7. Mødedato for strategimøde i februar 2015. Forslag: 12. eller 18. februar kl. 18.00 - 22.00
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt

Lukket del

På styrelsens vegne
Udo Jessen
formand