Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg
Start:
torsdag 26.2.2015 kl. 19.30
PDF:
Protokolstyrelsesmoede150226
 

Dagsorden

 1. Spørgetid
 2. Støt børn med trange vilkår – se bilag
 3. a. Orientering om resultat af skemaundersøgelse vedr. fagene håndgerning og sløjd – se bilag
  b. Drøftelse af fagenes status set i lyset af udviklingen i Danmark og Slesvig-Holsten
 4. Status/orientering: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden I
  a. Sprog og læsning
  b. Undervisningsdifferentiering
 5. Indsatsområder 2015: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden II – se bilag
  a. Læseplaner Faggruppe I
  b. Karaktergivning og udtalelser i 1.-4. klasse, 5.-6. klassse og 7.-10. klasse
  c. Timetalsplaner
  d. Ny evaluering
  e. Den fleksible indgangsfase
  f. Inklusion
 6. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 20. januar 2015
 7. Dagsorden til Fællesrådsmødet den 23. marts 2015 – se bilag
 8. Overordnede principper for tilbud om frisisk undervisning – se bilag
 9. Meddelelser
 10. Eventuelt

Lukket del

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand