Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Start:
mandag 6.10.2014 kl. 19.00
PDF:
Protokolstyrelsesmoede141006
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 1. september 2014
  3. Valg af Skoleforeningens repræsentanter i udvalg og bestyrelser - se bilag
  4. Kursus for forældrevalgte medlemmer i samarbejds- og fællesråd. Rettigheder og pligter, som det fremgår af Skoleforeningns vedtægter og regler for samarbejdsråd - se bilag
  5. Kursus for Skoleforeningens Styrelse - se bilag
  6. Information til Styrelsen fra formandskab/direktion - se bilag
  7. Underskriftsindsamling til fordel for oprettelse af stillinger med skolesocialmedarbejdere
  8. Meddelelser
  9. Eventuelt

Lukket del

På Styrelsens vegne
Per Gildberg
formand