Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Restaurant »Borgerforeningen«, Holm 17 i Flensborg
Start:
onsdag 2.7.2014 kl. 20.00
PDF:
Protokolstyrelsesmoede140702
 

Dagsorden

 1. Spørgetid

  Dagsordenspunkter til beslutning:

 2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. juni 2014
 3. Samarbejdsrådene ved børnehaverne i Drage og Frederiksstad anmoder om, at børnene fra Drage indtil videre kan fortsætte i Frederiksstad Børnehave - se bilag
 4. Sammenlægning af Bydelsdorf Børnehave og Rendsborg Børnehave - se bilag

  Dagsordenspunkter til drøftelse og evt. beslutning:

 5. Faget sløjd ved Skoleforeningen set i lyset af udviklingstendensen i  Danmark og Slesvig-Holsten
  v. skolekonsulent Eberhard von Oettingen
 6. Karakteromregning af studentereksamens gennemsnit - se bilag
 7. Orientering vedr. samarbejdet omkring heldagsskolekonceptet v. Thede Boysen
 8. Uvildig konsulentundersøgelse v. Thede Boysen
 9. Besigtigelsestur til Nibøl, Drage og Frederiksstad lørdag den 13. september 2014 - se bilag
 10. Styrelsens klausurmøde. Datoforslag: onsdag den 10. september 2014 kl. 18.00 - 22.00
 11. Høringsbrev vedr. lov om Sydslesvigudvalget
 12. Meddelelser
 13. Eventuelt

  Lukket del

På Styrelsens vegne

Per Gildberg
formand