Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Christian Paulsen-Skolen, Südergraben 36 i Flensborg
Start:
torsdag 20.6.2013 kl. 18.30
 

Dagsorden

  1. Spørgetid
  2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 28. maj 2013
  3. Skoleforeningens høringssvar til den slesvig-holstenske skolelov (se bilag
  4. Gennemførelse af kursus for Skoleforeningens medlemmer (se bilag)
  5. Meddelelser
  6. Eventuelt.

Lukket del

På Styrelsens vegne
Per Gildberg
formand

Læs protokollen