Styrelsesmøde

Skoleforeningen afholder styrelsesmøde.

Styrelsesmoede
Sted:
Jaruplund Højskole
Start:
torsdag 17.1.2013 kl. 19.30
 

Dagsorden

 1. Spørgetid
 2. Ændring af Jaruplund Højskoles profil med henblik på at styrke det nordiske
  herunder drøfte muligheden for at indgå i et samarbejde med andre sydslesvigske
  aktører under overskriften Sydslesvig som ”Nordens Hus”
 3. Ferieplaner for kalenderårene 2014, 2015 og 2016
 4. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 18. december 2012
 5. Meddelelser
 6. Datoer for de fastlagte kommende regionale fællesrådsmøder
 7. Temalørdag den 23. februar 2013
 8. Eventuelt.

Lukket del

På Styrelsens vegne
Per Gildberg
formand

Læs protokollen