Grønt Flag Grøn Skole

Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Friluftsrådet indbyder til en pædagogisk eftermiddag med nedenstående program. Intentionen med kursustilbuddet er, at inspirere alle der er eller skal i gang med arbejdet med »grønne emner«, og som har planlagt at deltage i »Grøn festival 2015« den 6. maj 2015.

Grønt Flag
Sted:
A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1, Slesvig
Start:
tirsdag 28.10.2014 kl. 15.00
Slut:
onsdag 29.10.2014 kl. 18.00
 

15.00-15.15

Velkomst v. Kirsten la Cour
Baggrund for samarbejdet med Grønt Flag og målet med arbejdet.
15.15-16.15 Grønt Flag Grøn Skole – Inspiration til en spændende hverdag
v. Jannik Tovgaard Olsen
En gennemgang af mulighederne i Grønt Flag, og hvordan det styrker, inspirerer og synliggøre, det arbejde som forgår ude på skolerne i hverdagen.
16.15-16.30 Ideer og links v. Sybilla Nitsch og Kirsten la Cour
En kort gennemgang af særlig udvalgte materialer, links etc. som kan bruges til jeres Grønt Flag arbejde.
16.30-16.45 Orienterer om skolernes elektroniske dataopsamling om vand, strøm og varme v. Teknisk Afdeling, Flensborg.
16.45-17.45 Workshop – kom godt i gang v. Jannik Tovgaard-Olsen
I skal arbejde med temaer inden for Grønt Flag, så I går fra dagen med en skitse.
17.45-18.00 Afslutning – Hvad sker der nu?
v. Kirsten la Cour og Jannik Tovgaard-Olsen
Hvad har I brug for fra nu af?

Venlig hilsen

Arbejdsgruppen for »Grøn Festival 2015«