Stormester i oplæsning

Stormester _logo 2-692x 225
Start:
torsdag, 7.3.2019
Slut:
mandag, 1.4.2019
PDF:
Bedoemmelseskriterier 2019
 

Også i 2019 har jeres skole mulighed for at deltage i konkurrencen Stormester i oplæsning for 5. klasses elever. En konkurrence for skoler i Syddanmark (og Sydslesvig).

Målgruppen for konkurrencen er elever i 5. klasse, og formålet er at skabe en god stemning og prestige omkring læsning, og det at være god til at læse op. Deltagelse i konkurrencen er en oplagt mulighed for at træne højtlæsning i klassen.

KONKURRENCEKONCEPTET

1. runde, kvartfinalen afholdes af skolen selv og på skolen. Konkurrencen skal være afholdt inden den 7. marts 2019.

Hver skoleklasse kan gå videre med én konkurrencedeltager. Den vindende elev fra hver skoleklasse skal efterfølgende konkurrere mod de andre deltagende skoler i Sydslesvig.

2. runde, semifinalen på Flensborg Bibliotek afholdes 28. marts 2019 i skoletiden.

Den deltager som vinder semifinale, går videre til finalen, hvor der skal dystes mod andre skoler i Syddanmark.

3. runde, finalen på Vejle Bibliotek, fredag den 3. maj 2019, kl. 11-12:30

Stormesteren i oplæsning findes blandt de deltagende kommuner fra Syddanmark (og Sydslesvig). Præmie ved finalen: Kagemænd til klassen og 1000 kr. til klassekassen.

Valg af tekststykke

Til hver konkurrence skal deltagerne læse op af en tekst, de selv har valgt. Oplæsningen må tage 3 minutter inkl. præsentation af bogen (som max. må tage 1 minut). Det afsnit, der læses højt skal være et stykke af en roman for børn på dansk. Endvidere skal den valgte bog være skrevet til målgruppen børn på 11/12 år. 

Det er en konkurrence, hvor den rolige og indlevende oplæsning bliver vurderet højere end den udenadlærte og meget dramatiserede oplæsning.

Et godt tekststykke er et, som eleven selv godt kan lide, men som også appellerer til et bredere publikum.

Vælg et godt afrundet afsnit. Prøv hvordan det er at læse afsnittet op – og tag tid på det.

Vælg et tekststykke uden for mange personer og for megen direkte tale.

Det er vigtigt at oplæseren ved, hvad der går forud for det afsnit, der læses op, så handlingen kan præsenteres for publikum.

Det er tilladt at læse højt fra den samme roman ved kvart-, semi- og finalen.

Der er tilmeldingsfrist 1. december 2018.
I kan tilmelde jer hos Gabriele via mail til gfk@skoleforeningen.de og evt. spørgsmål vedrørende Storemester i oplæsning kan også stilles til mig. I er ligeledes velkommen til at ringe til mig (0461-5047-164).

Find bedømmelseskriterierne nedenfor eller dokumentet vedlagt foroven.

Bedømmelseskriterier

Tekstforståelse

Deltageren vælger et afsnit fra en roman. Romanen skal være på dansk, og den skal passe til målgruppen. Afsnittet skal vælges således, at det giver mening for tilhørerne. Forud for oplæsningen skal deltageren kort redegøre for forfatteren, bogens titel, personer der forekommer i afsnittet og hvad der er gået forud for det valgte afsnit. Oplæsning og indledning må tilsammen vare tre minutter.

Deltageren bliver bedømt på følgende:

 • Kunne man som udenforstående forstå alt hvad der blev læst op?
 • Gav indledningen et tilstrækkeligt forhåndskendskab?
 • Blev trykket lagt de rigtige steder under hele oplæsningen?

Stemmebrug

Deltageren skal læse så højt, at teksten kan høres, uden at stemmen bliver anstrengt. Desuden skal deltageren vise en personlig tolkning af teksten uden dog at overspille.

Deltageren vil blive bedømt på følgende:

 • Læses der højt uden anstrengelse?
 • Passede stemmeføringen til historien?

Udtale

Udtalen skal være omhyggelig, tydelig og klar uden at være bogstavret.

 • Deltageren bliver bedømt på følgende:
 • Er udtalen omhyggelig og tydelig?

Tempo

Deltageren skal give teksten den tid den kræver, og være opmærksom på pauserne.

Deltageren vil blive bedømt på følgende:

 • Læser deltageren op i et passende og behageligt tempo?
 • Var der afvekslinger i tempoet på de steder, hvor det var nødvendigt?

Kontakt med publikum

Det er vigtigt at oplæseren ikke har blikket rettet mod teksten hele tiden (derfor er det vigtigt at kunne teksten godt – uden dog at kunne den udenad). Ind imellem skal deltageren kunne løfte blikket og få øjenkontakt med publikum.

Deltageren vil blive bedømt på følgende:

 • Ser deltageren af og til op og søger øjenkontakt med publikum?
 • Lyttede publikum til det, der blev læst op?