3. jobmesse for fællesskolerne i Flensborg

Igen i år er tre danske fællesskoler fra Flensborg gået sammen om at tilbyde en jobmesse for forældre og elever fra 8.-10. klasse på de fire danske fællesskoler i Flensborg.

IMG_1030
Sted:
Duborg-Skolen, Flensborg
Start:
tirsdag 28.1.2014 kl. 18.00
Slut:
tirsdag 28.1.2014 kl. 20.00
PDF:
Jobmesse Plakat 2014
 

Jobmesse PlakatSom skolevejledere er vi tæt på vores elever når de skal finde sig en praktikplads og vi følger og vejleder dem også mht. deres fremtidige muligheder efter afsluttet skolegang efter 9. hhv. 10. årgang.

Vores erfaring i vejledningen viser os, at elever og forældre sammen finder de muligheder for uddannelse og job. Det kræver selvfølgelig, at de også får muligheden for at kunne blive orienteret sammen.

Der tilbydes diverse job- og uddannelsesmesser for elever, men vi synes, det er vigtigt, at eleven sammen med sine forældre ser på forskellige muligheder og tilbud. Det er et vigtigt skridt for de unge mennesker at finde den rigtige uddannelse og det rigtige job.

Derfor vil vi igen tilbyde eleverne i 8.-10. klasse i de danske skoler i Flensborg, at de sammen med deres forældre får mulighed for at finde ud af forskellige uddannelser og erhverv og evt. opbygge en første kontakt.

Skolevejlederne fra Gustav-Johannsen Skolen, Cornelius-Hansen Skolen og Duborg-Skolen