Informationsmøde »Ejderskolens Støtteforening e.V.«

Hermed inviteres til informationsmøde vedrørende Ejderskolens Støtteforening.

Sted:
Ejderhuset, Brandtstraße 29-31, Bydelsdorf
Start:
fredag 3.6.2016 kl. 19.00
PDF:
Indmeldingsblanket
 

Dagsorden

  1. Velkomst og præsentation af bestyrelsen og revisorer
  2. Valg af protokolfører
  3. Præsentation af foreningens vedtægter
  4. Hvordan bliver man medlem af foreningen
  5. Det kommende arbejde
  6. Eventuelt / andet

Forslag om yderligere dagsordenspunkter kan rettes til foreningen senest den 27.05.16

Mail: ejderskolenstoetteforeningen@gmail.com
Telefon: Freia Fuhr: 04338-999831

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Freia Fuhr (formand)

Om Ejderskolens Støtteforening

Ved et fælles møde i juni 2015 blev 8 forældre med tilknytning til børnehaven og skolen enige om, at etablere en ny støtteforening her i byen, som erstatning for den gamle (skolekredsen), som ikke længere eksisterer.

Formålet med den nye forening er at støtte børnehaven og skolen økonomisk og ubureaukratisk i forbindelse med fælles arrangementer, skolerejser, diverse indkøb etc.

Foreningen er en almennyttig organisation, hvilket gør donationer og bidrag fradragsberettigede. For at styrke den nye organisations økonomi, opfordrer vi alle familier med børn i børnehaven og skolen, til at tilmelde sig. Alle øvrige, som føler et tilhørsforhold til de danske institutioner, skal ligeledes være velkommen til at blive medlem af foreningen. Jo flere medlemmer vi er, jo mere økonomisk styrke har foreningen.

Prisen for medlemsskabet for et år er 12 euro. Beløbet er bevidst sat lavt, så alle familier har råd til bidraget. Større bidrag er mere end velkommen.

Vedtægterne kan fås hos foreningen.

Hent indmeldingsblanketten foroven.