Fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Læk Danske Skole - Probst-Nissen-Weg 55
Start:
torsdag 26.9.2019 kl. 19.00
PDF:
Protokol Faellesraadsmoede 2692019
 

Dagsorden:
1.Præsentation af nye ledere
2.Valg af mødeleder og protokolfører
3.Meddelelser
4.Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 28. marts 2019
5.Beretninger for skoleåret 2018/2019. Direktionens skriftlige beretning er vedlagt - se bilag
6.Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
7.Ekstern undersøgelse
8.Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand