Fællesrådsmøde

Skoleforeningen inviterer til ordinært

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1 i Slesvig
Start:
torsdag 1.10.2020 kl. 19.00
PDF:
Protokol Fra Faellesraadsmoedet 11020
 

Dagsorden:
    
1.    Valg af mødeleder og protokolfører
2.    Meddelelser
       herunder status på strukturdebatten i mindretallet
3.    Beretninger for skoleåret 2019/2020. Direktionens skriftlige beretning er vedlagt
4.    Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
5.    Valg af formand og næstformand.
       Styrelsen indstiller valg af Udo Jessen til formand og af Andrea Heimrath til          næstformand
6.    Digitalisering
7.    Drøftelse af anlæg – udsat fra foråret
8.    Nedsættelse af et vedtægtsudvalg
9.    Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne

Udo Jessen