Fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Jes Kruse-Skolen, Hans-Chr.-Andersen-Weg 2 i Egernførde
Start:
torsdag 25.10.2018 kl. 19.00
PDF:
Protokol Fra Faellesraadsmoedet 25102018
 

Dagsorden

 1. Præsentation af nye ledere
 2. Valg af mødeleder og protokolfører
 3. Meddelelser
 4. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 26. marts 2018
 5. a) Oplæg om evalueringskultur ved Lene Heckmann
  b) Fælles evalueringsskemaer 5. – 7. klassetrin – se bilag
 6. Beretninger for skoleåret 2017/2018. Direktionens skriftlige beretning er vedlagt som bilag
 7. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
 8. Strukturudvikling – se bilag
 9. Sprogpolitik – se bilag
 10. Eventuelt

Mødet er åbent

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand