Fællesrådsmøde

Skoleforeningen afholder ordinært fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen, Fjordalle 1 i Slesvig
Start:
torsdag 6.10.2016 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede06102016
 

Dagsorden

 1. Præsentation af nye ledere
 2. Valg af mødeleder og protokolfører
 3. Meddelelser
 4. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 21. marts 2016
 5. Beretninger for skoleåret 2015/2016. Direktionens og formandens skriftlige beretning er vedlagt som bilag
 6. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
 7. Fællesrådet bidrager til fremtidige aktiviteter og indsatsområder.
  Gruppearbejde (ca. 45 min.):
  1. Hvordan skal Skoleforeningens 100 års fødselsdag i 2020 markeres?
  2. Hvordan styrkes kontakten til Danmark?
  3. Hvad skal vi tænke over i den forestående digitalisering i Skoleforeningen?
 8. Milepæle krop & bevægelse i dagtilbud. Oplæg ved souschef Andrea Hansen-Noack og konst. afdelingsleder Stina Purrucker, Oksevejens Børnehave
 9. Foreløbigt budget 2017 - se bilag
 10. Orientering om udtalelser og læreplansarbejdet
 11. Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand