Fællesrådsmøde

Skoleforeningen afholder ordinært fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
Cornelius Hansen-Skolen, Alter Kupfermühlenweg 15 i Flensborg.
Start:
torsdag 8.10.2015 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede08102015
 

Mødet indledes med et musikalsk indslag.

Dagsorden

  1. Præsentation af nye ledere
  2. Valg af mødeleder og protokolfører
  3. Meddelelser
  4. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 23. marts 2015
  5. Beretninger for skoleåret 2014/2015. Direktionens beretning er vedlagt som bilag
  6. Drøftelse af beretningerne og godkendelse af formandens beretning
  7. Orientering om udbygningen af vuggestuepladser
  8. Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand