Ekstraordinært fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ekstraordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen, Fjordallee 1, 24837 Schleswig
Start:
torsdag 22.11.2018 kl. 19.00
PDF:
Protokol fra fællesrådsmødet22.11.2018.pdf
 

Dagsorden

 1. Præsentation af nye ledere
 2. Valg af mødeleder og protokolfører
 3. Godkendelse af protokollen fra fællesrådsmødet den 25. oktober 2018
 4. Sprogpolitik
  Styrelsen foreslår som principbeslutning, at Skoleforeningens sprogpolitik har tre elementer – se bilag
  1. Direkte information til alle forældre.
  Her bruges altid en motiverende og anerkendende tilgang – vi vil fremme motivationen og lysten hos de forældre, som ikke kan dansk endnu til at gøre noget for at lære dansk
  2. Vejledning til de ansatte – herunder til lederen.
  Vejledningen sammenfatter såvel forventninger til brugen af dansk i institutionen som i forhold til samarbejde med forældrene. Den indeholder også et afsnit som særligt er relevant for lederne i forhold til opfølgningen i forældresamtaler.
  3. Vejledning til de politisk valgte forældre.
  Vejledningen indeholder samme forventninger til sproget ved møder på institutionen som findes i vejledningen til de ansatte. Derudover handler det om, hvordan man kan medvirke til, at der er de rigtige tilbud om understøttelse til at lære dansk.
  De konkrete formuleringer godkendes af Styrelsen og kan i øvrigt revideres løbende ud fra indhøstede erfaringer.
 5. Strukturdebat
  Formålet med punktet er en drøftelse af strukturudviklingskatalogets indhold. Formålet er også, at man kan efterlyse yderligere informationer, som så forsøges indhentet til den videre proces.
  a. Præsentation af visse efterlyste informationer og præcisering af indhold – samt genereldrøftelse. Under dette punkt vil der blive afsat god tid til gruppedebat på tværs af fællesskoledistrikter – se bilag
  b. ”Den solidariske vej” – se bilag
  Styrelsen bliver af Fællesrådet opfordret til at finde alternative, yderligere indtægtskilder og besparelser, så skolelukninger af økonomiske grunde kan undgås. Dette bør bl.a. omfatte alle dele af mindretallet (stakeholder), især forældre, lærere samt medlemmer af mindretallet, der ikke har børn i institutionerne.
  Den nuværende institutionelle struktur ønskes bevaret.
 6. Eventuelt

Venlig hilsen
Sign. Udo Jessen