Fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
Cornelius Hansen-Skolen, Alter Kupfermühlenweg 15, 24939 Flensburg
Start:
tirsdag 22.3.2022 kl. 19.00
 

Dagsorden:

1.    Valg af mødeleder og protokolfører
2.    Meddelelser herunder orientering om status på vedtægtsarbejdet
3.    Godkendelse af protokollat fra fællesrådsmødet den 23. september 2021
4.    Skoleforeningens regnskab for finansåret 2021 – se bilag; gennemgang, afstemning
5.    Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2022 – revideret – se bilag;
        gennemgang, afstemning. Herunder også orientering om Skoleforeningens anlæg og likviditet
6.    Forslag om ændret timetal i indskolingen – se bilag
7.    Eventuelt.

Venlig hilsen
Sign. Udo Jessen
formand