Fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ordinært fællesrådsmøde.

Sted:
Jaruplund Højskole, Lundweg 2, Jarplund-Weding, 24976 Handewitt
Start:
mandag 26.3.2018 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede26032018
 

Dagsorden

  1. Valg af mødeleder og protokolfører
  2. Meddelelser
  3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 5. oktober 2017
  4. Præsentation af nye ledere
  5. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2017; gennemgang, afstemning – se bilag
  6. Skoleforeningens kortsigtede og langsigtede udfordringer ved Udo Jessen – se formandens oplæg
  7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2018 – revideret; gennemgang, afstemning – se bilag
  8. Orientering fra læreplansarbejdet
  9. Sprogpolitik
  10. Eventuelt

Venlig hilsen

Sign. Udo Jessen