Fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Jaruplund Højskole, Lundweg 2, Jarplund-Weding, 24976 Handewitt
Start:
torsdag 30.3.2017 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede30032017
 

Dagsorden

  1. Valg af mødeleder og protokolfører
  2. Meddelelser
  3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 6. oktober 2016
  4. Præsentation af nye ledere
  5. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2016; gennemgang, afstemning – se bilag
  6. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2017 – revideret; gennemgang, afstemning - se bilag
  7. Fagformål og nye læreplaner herunder gruppedrøftelser – se bilag
  8. Ligestillingsprincip – brugerbetaling på dagtilbudsområdet – se bilag
  9. Strategi for »Nordvest«, samling af institutioner i Vimmersbøl
  10. Eventuelt

Venlig hilsen
Udo Jessen