Fællesrådsmøde

Skoleforeningen afholder ordinært fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207 i Flensborg
Start:
mandag 21.3.2016 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede21032016
 

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder og protokolfører
 2. Meddelelser
 3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 8. oktober 2015
 4. Præsentation af nye ledere
 5. Orientering om kommende anlægsopgaver ved afdelingsleder Dirk Clausen
 6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2015; gennemgang, afstemning – se bilag
 7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2016 – revideret; gennemgang, afstemning - se bilag
 8. Nye udtalelser for elevens standpunkt - se bilag
  Fællesrådet skal beslutte om
  1. standpunktsbedømmelse også for klassetrin 5-7 fremover skal gives ved skriftlige udtalelser
  2. centrale tabellariske udtalelser bliver standard for skolevæsenets 1.-7. klassetrin - altså ens udtalelsesform for hele skolevæsenet
 9. Eventuelt.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
Udo Jessen
formand