Fællesrådsmøde

Herved indbydes til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207 i Flensborg
Start:
mandag 23.3.2015 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede23032015
 

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder og protokolfører
 2. Meddelelser
 3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 9. oktober 2014
 4. Præsentation af nye ledere
 5. Orientering om heldagsskolen ved skoleinspektør Solveig Aggerholm, Husum Danske Skole og skolekonsulent Eberhard von Oettingen
 6. Orientering om kommende anlægsopgaver ved afdelingsleder Dirk Clausen
 7. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2014; gennemgang, afstemning – se bilag
 8. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2015 – revideret; gennemgang, afstemning – se bilag
 9. Skoleforeningens foreløbige driftsbudget for finansåret 2016 – se bilag
 10. Status/orientering: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden I
  a. Sprog og læsning
  b. Undervisningsdifferentiering
 11. Indsatsområder 2015: Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden II – se bilag
  a. Læseplaner Faggruppe I
  b. Karaktergivning og udtalelser i 1.-4. klasse, 5.-6. klassse og 7.-10. klasse
  c. Timetalsplaner
  d. Ny evaluering
  e. Den fleksible indgangsfase
  f. Inklusion
 12. Støt børn med trange vilkår ved formand Udo Jessen – se bilag
 13. Eventuelt.

Venlig hilsen
Sign. Udo Jessen

HUSK: Fællesrådsmedlemmer, der ikke kan deltage i mødet, bedes videregive indbydelsen til suppleanten.
Vi tilstræber, at mødet slutter kl. 22.30