Fællesrådsmøde

Herved indbydes til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207 i Flensborg
Start:
torsdag 20.3.2014 kl. 19.00
PDF:
Protokolfaellesraadsmoede140320
 

SKoleforeningens UnderholdningsoRKester indleder mødet med en lille koncert.

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder og protokolfører
 2. Meddelelser
 3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 19. september 2013 (udsendt den 26. september 2013)
 4. Forhøjelse af børnehavebidrag i børnehaver uden for Flensborg by (se bilag)
  (fra 155,00 euro til 165,00 euro)
  + forhøjelse af det månedlige forældrebidrag for børnehavekørsel (fra 25,00 euro til 30,00 euro)
 5. Forhøjelse af forældrebidragene til skolefritidsordningerne (se bilag)
  (det månedlige forældrebidrag anbefales forhøjet med 5,00 euro)
 6. Kommende anlægsopgaver (se bilag)
 7. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2013; gennemgang, afstemning
 8. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2014 – revideret
 9. Skoleforeningens foreløbige driftsbudget for finansåret 2015
 10. Forældredemokrati
 11. Eventuelt.

Venlig hilsen

Per Gildberg

HUSK: Fællesrådsmedlemmer, der ikke kan deltage i mødet, bedes videregive indbydelsen til suppleanten.