Fællesrådsmøde

Herved indbydes til ordinært fællesrådsmøde.

Faellesraadsmoede
Sted:
Oksevejens Skole, Alter Husumer Weg 207 i Flensborg
Start:
torsdag 21.3.2013 kl. 19.00
 

Dagsordenen vil omfatte følgende punkter:

1. Valg af mødeleder og protokolfører

2. Meddelelser

3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 20. september 2012

4. Orientering om helhedskonceptet for Sild

5. ”Handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk
Skoleforening for Sydslesvig” – se bilag. Oplæg ved ledende skolepsykolog Hans Jessen

6. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2012; gennemgang, afstemning – se bilag

7. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2013 – revideret; – se bilag

8. Eventuelt.

Venlig hilsen
Sign. Per Gildberg

HUSK: Fællesrådsmedlemmer, der ikke kan deltage i mødet, bedes videregive indbydelsen til
suppleanten.

Læs protokollen