Fællesrådsmøde

På grund af Corona vil der være en særlig afvikling af mødet med hygiejnekoncept underde kendte forskrifter om afstand m.m. og uden traktement, der vil kun være vand på mindre flasker til rådighed. Derfor beder vi indtrængende om forhåndstilmelding per mail til Sabine Oetzmann: sabine.oetzmann@skoleforeningen.org. senest fredag den 12. juni kl. 10.00, sådan at stoleopstilling og "trafik" kan reguleres under hensyntagen til forventet deltagerantal.

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen
Start:
tirsdag 16.6.2020 kl. 19.00
 

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder og protokolfører
2. Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 18. februar 2020
3. Skoleforeningens regnskab for finansåret 2019; gennemgang, afstemning - se bilag           
4. Skoleforeningens driftsbudget for finansåret 2020 – revideret; gennemgang, afstemning - se bilag - se bilag
Herunder også orientering om og drøftelse af Skoleforeningens anlæg.

5. Harreslev og Kobbermølle  Danske Skoler - se bilag - se bilag - se bilag - se bilag
   1. Fællesrådet opfordrer Styrelsen at indstille flytningen af eleverne fra
      Kobbermølle Danske Skole til Harreslev Danske Skole fra skoleåret 20/21
   2. Flytningen af eleverne skal først ske, når udvidelsen af Harreslev
      Danske Skole er klar efter den planlagte ombygning.

6. Eventuelt.

Sign. Udo Jessen