Ekstraordinært fællesrådsmøde februar 2020

Faellesraadsmoede
Sted:
A. P. Møller Skolen
Start:
tirsdag 18.2.2020 kl. 19.00
PDF:
Protokol Faellesraadsmoede 18022020
 

Dagsorden:    

1.Valg af mødeleder og protokolfører
2.Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 4. december 2019
3.Beslutning om reduktion af transport for børnehavebørn – se bilag
4.Beslutning om nedlæggelse af Risby Danske Skole – se bilag
5.Beslutning om nedlæggelse af Bøl-Strukstrup Danske Skole – se bilag
6.Beslutning om sammenlægning af Harreslev og Kobbermølle Danske Skoler med henblik på senere samling på en matrikel og flytning af børnehaven til den nuværende skolebygning i Kobbermølle – se bilag.

Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne
sign. Udo Jessen