Ekstraordinært fællesrådsmøde

Skoleforeningen indbyder til ekstraordinært fællesrådsmøde

Faellesraadsmoede
Sted:
Jaruplund Højskole
Start:
onsdag 4.12.2019 kl. 19.00
PDF:
Protokol Faellesraadsmoede 04122019
 

Dagsorden:    

1. Valg af mødeleder og protokolfører

2. Meddelelser

3. Godkendelse af protokollat fra det ordinære fællesrådsmøde den 26. september 2019

   
4. De af fagforeningerne for pædagoger, lærere, skoleledere og gymnasielærere, der senest den 29.11. kl. 9.00 har fremsendt spørgsmål og kommentarer til Moos-Bjerre tildeles taleret til fremlæggelse og drøftelse af disse spørgsmål og kommentarer med Moos-Bjerre

5. Drøftelse og godkendelse af den eksterne undersøgelse

6. Gruppedrøftelser af forslagene til nye indtægter og besparelser


Mødet er åbent.

På Styrelsens vegne

Udo Jessen

formand