Prøver

 

Elevernes udbytte af undervisningen skal evalueres løbende. Derfor gennemføres obligatoriske prøver i følgende fag på de angivne klassetrin:

  • Dansk med fokus på læsning på 2., 3., 4. og 5. klassetrin
  • Tysk med fokus på læsning på 4. klassetrin
  • Dansk med fokus på stavning på 5. klassetrin
  • Engelsk på 5. klassetrin
  • Matematik på 5. klassetrin