Alle institutioner

Medelby Danske Skole

Abroer Weg 224994 MedelbyTelefonnummer: 04605/383E-mail: medelby.danske.skole@skoleforeningen.org
Leder: Kaj HenkenStedfortræder: Irene Andresen HenkenPedel: Markus KramerFormand for samarbejdsråd: Mette LorentzenAntal elever: 28Antal ansatte: 6
 
Medelby Danske Skole

MEDELBY DANSKE SKOLE – ET GODT STED AT LÆRE, ET GODT STED AT VÆRE

I skoleåret 2021/2022 er der blevet arbejdet intensivt på en forandringsproces med fokus på et positivt skolemiljø, båret af fællesskabet. Principperne for samarbejdet mellem skolen, forældre og elever samt et formuleret værdigrundlag er to af de resultater som Samarbejdsrådet kunne præsentere for forældregruppen på et forældremøde d. 5. maj 2022.

Ambition:
Vi vil skabe en skole, hvor alle elever bliver så fagligt dygtige og socialt kompetente som muligt.
Den enkelte elev skal forlade skolen bedst muligt rustet til at indgå i et uddannelsesforløb og mestre et ungdoms- og voksenliv.

Værdisæt på skolen:
Vi ser tre elementer som særligt værdiskabende for elever, forældre og medarbejdere:
- Læring for alle
- Fællesskab
- Trivsel
Værdierne skal forstås for skole og SFOen som helhed, men også i forhold til hvert enkel af de tre grupper; elever, forældre og medarbejdere.

Læring for alle
Vores elever skal blive så dygtige som muligt. Et værdisæt som ’Læring for alle’ sætter fokus for elever, forældre og medarbejdere på, at læring sker i undervisningen, igennem social omgang, i samarbejdet mellem skole og hjem og gennem vidensdeling og medinddragelse.
Vi har fokus på sund mad, motion, bæredygtighed og digital etikette og vi anser disse fokusområder som en vigtig del af skolens DNA.

Fællesskab
Vi er ikke mindre end en mindretalsskole. Et stærk fællesskab med udgangspunkt i mindretalets værdier, det danske sporg og kultur.
Vore sprog og omgangstone er et kendetegn for vores fællesskab - det vidner om den enkeltes medindflydelse og det medansvar, som vi forventer af hinanden.

Trivsel
Trivsel for alle elever, det pædagogiske personale og forældre er centralt for at sikre et godt skolemiljø. Vi er bevidste om, at konflikter kan opstå, men medarbejdere, forældre og elever har en forpligtelse til at samarbejde om at finde gode løsninger igennem dialog.

Principper for samarbejde:
Medelby Danske skole står for fællesskab. Derfor bliver der lagt stor vægt på forældreengegement og på, at arbejdet fordeles på alle skuldre. Alle hjem bidrager til et godt skolemiljø og et højt aktivitetesniveau.
En af måderne der bidrages på, er via aktivt medarbejde når fester i skolens regi skal planlægges og gennemføres.
Forældrene i 5-6 Klasse står for sommerfesten som afholdes inden for de første to uger i et nyt skoleår. Festen kan gerne arrangeres i samarbejde med SSF
Forældrene i 3-4 klasse er ansvarlige for julefesten som finder sted fredag før 2. advent.
Forældrene i 1-2 klasse er ansvarlige for fastelavnsfesten
De forskellige forældregrupper står selvstændigt for planlægningen samt gennemførsel og bliver støttet af skolens tekniske personale, samt SFOen og lærerne, som til fordel kan inddrages hvis der skal indøves sange, laves pynt osv.
De valgte forældrerepræsentatnter i Samarbejdsrådet (SMR) arrangerer derudover en årlig skolefotografering og støtter Menigheden med f.eks Luciaoptog.
Samarbejdsrådet har en klar forventning om, at alle hjem er repræsenteret ved forældremøderne som afholdes to gange årligt. På den lille mindretalsskole er den tætte dialog, medbestemmelse og en bred opbakning meget vigtigt, ikke kun for den daglige skolegang men også for trivslen hos alle parter.

 

 

54.815664,9.15860|gmap-skole.png|Medelby Danske Skole|Abroer Weg 2|24994 Medelby|http://old.skoleforeningen.org/institutioner/skoler/medelby-danske-skole;