Fællesskolens karakterskala

Ved karaktergivningen i Skoleforeningens fællesskoler anvendes der i 7.-10. klasse en bogstavskala, der går fra A-H.

Denne skala imødekommer kravene til karaktergivning i Slesvig-Holsten, hvor karakterer i fællesskolen skal gives i overensstemmelse med det niveau, eleven er blevet undervist på i det pågældende fag. § 4 Zeugnisverordnung (ZVO) arbejder her med en Übertragungsskala, der angiver, hvad en karakter (Ü-Note) svarer til i de forskellige uddannelsesforløb.

Übertragungsskala 1 2 3 4 5 6 7 8
Anforderungsebene zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife 1 2 3 4 5 6 (6) (6)
Anforderungsebene zum Erwerb des Mittleren Schulabschlusses (MSA) (1) 1 2 3 4 5 6 (6)
Anforderungsebene zum Erwerb des Ersten allgemeinbildenden Schulabschlusses (ESA) (1) (1) 1 2 3 4 5 6

Bogstavskalaen i Skoleforeningens fællesskoler bruges tilsvarende. Hele skalaen fra A-H anvendes i det daglige. Ved hjælp af denne skala kan elever og forældre danne sig et indtryk af, hvilken karakter det opnåede standpunkt ville svare til i de forskellige uddannelsesforløb.

Bogstavskala A B C D E F G H
Ved undervisning på niveau, der sigter imod studentereksamen 1 2 3 4 5 6 (6) (6)
Ved undervisning på niveau, der sigter imod MSA (1) 1 2 3 4 5 6 (6)
Ved undervisning på niveau, der sigter imod ESA (1) (1) 1 2 3 4 5 6

I faget idræt arbejdes der udelukkende med skalaen 1-6.

Afgangs- og afslutningsbeviser samt karakterudskrifter til brug ved ansøgninger udfærdiges med talkaraktererne 1-6 i forhold til det uddannelsesforløb, der afsluttes.